Marta Klimaszewska, Biuro Obsługi Klienta,
+48 695 900 001bok@royalcollection.pl,
https://royalcollection.pl.
Pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

New Fashion Group II sp. z o.o., 00-549 Warszawa, ul. Piękna 24/26A, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000765522, NIP: 9512476905, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.